Hjälpwebb SiteVision 4

Profilstyrka - Allmänt

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration. Profilstyrka kan också ge en indikation ifall en användare uppfyllt givna samarbetskriterier. Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan. Maxvärdet är 100%.

Under fliken Allmänt kan du ange vilken texter som ska visas i samband med modulen.

Inställningar för profilstyrka

Texter

Text som visas när användaren når 100%

Här kan du skriva in hur ni visuellt ska bekräfta att samtliga kriterier är uppfyllda och profilstyrkan nått sin maxnivå, det vill säga 100%.

Använd beskrivande text för informationsruta

Kryssrutan Använd beskrivande text för informationsruta handlar om en rubrik som förtydligar informationen i informationsrutan.

Övrigt

Visa länk till hjälpsida i informationsruta

Visa länk till hjälpsida i informationsrutan möjliggör en länk till en sida där medarbetaren kan läsa kring exempelvis hjälptexter kopplade till den sociala identiteten, eller annan sida ni väljer att skapa.

När du kryssar i rutan får du peka ut vilken landningssida som ska finnas länkad till.

Dialog för att peka ut hjälpsida i profilstyrka

Denna modul kräver licens för SiteVision intranät. 

Denna sida publicerades: 2019-05-13

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets