Hjälpwebb

Profilstyrka - Utseende

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration. Profilstyrka kan också ge en indikation ifall en användare uppfyllt givna samarbetskriterier. Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan. Maxvärdet är 100%.

Under fliken Utseende kan du ange vilken formatmall som texter ska visas med.

Utseende för profilstyrka

Formatmallar

Text vid 100%

Här kan du välja formatmall för att visa texten när samtliga kriterier är uppfyllda och profilstyrkan nått sin maxnivå, det vill säga 100%.

Denna sida publicerades: 2016-02-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets