Hjälpwebb SiteVision 4

Panelen Captcha

Här kan du göra inställningar för Captcha. Du kommer åt inställningarna för webbplatsen från samtliga sidor i strukturen, under förutsättning att du har rätt behörighet.

SiteVision använder tredjepartstjänsten reCaptcha för att skydda din webbplats från spam och missbruk av olika slag. Följande moduler använder Captcha:

Captcha innebär att besökaren oftast genom ett klick kan bevisa att den är en människa och inte ett automatiskt datorprogram, till exempel i samband med att besökaren fyller i ett formulär. Uppstår några frågetecken gällande verifieringen av personen får besökaren utföra ett enkelt test, där de får fylla i förvrängda eller överlappade teckenkombinationer. Dock räcker det oftast med ett enkelt klick i kryssrutan.

När Captcha har aktiverats är den alltid obligatorisk.

reCaptcha

Så här gör du:

För att aktivera tjänsten måste webbplatsen registreras hos Google: https://www.google.com/recaptcha/admin#createsitelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När webbplatsen är registrerad hos Google aktiverar du Captcha i SiteVision genom att ange den publika och privata nyckeln som du får tillgång till vid registeringen.

Captcha

Aktivera captcha

Kryssa först i rutan Aktivera captcha för att aktivera spamskyddet Captcha.

Publik nyckel/Privat nyckel

Fyll in dina nycklar. Var noga med versaler och gemener om du väljer att skriva in nycklarna istället för att kopiera/klistra in.

Tema

Här kan du välja ett ljust eller mörkt tema för hur reCaptcha ska visas, beroende på vad som passar bäst på din webbplats.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades: 2016-08-23

Missa inga nya rön, tips och tricks! Prenumerera på insite!

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Senaste Tweets