help.sitevision.se always refers to the latest version of Sitevision

Panels Local JavaScript assets

Here you can make a local JavaScript add-on that only applies to this page.

JavaSctipt assets

Assets supplied from template

This appears if there are assets from the template that are inherited from the pages. In this case, there is nothing inherited from the template.

Local assets in <head>

This appears if there are assets in < head >. Click on the Add JavaScript link to add a JavaScript.

Local assets in <body>

This appears if there are assets in <body>. Click on the Add JavaScript link to add a JavaScript.

This function requires you to have "Manage developer functions" permission.

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

The Local JavaScript add-on panel can be found on the items:

  • Properties for a page
  • Properties for a group page

The page published:

Did the information help you?