help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Lokala JavaScript-tillägg

Här kan du göra ett lokalt JavaScript-tillägg som enbart gäller denna sida.

Medföljande tillägg från mallen

Här visas det om det finns tillägg från mallen som ärvs med på sidorna. I detta fall finns det inget medärvt från mallen.

Tillägg i <head>

Här visas om det finns tillägg i <head>. För att lägga till ett JavaScript klicka på länken Lägg till JavaScript.

Tillägg i <body>

Här visas om det finns tillägg i <body>. För att lägga till ett JavaScript klicka på länken Lägg till JavaScript.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

Panelen Lokala JavaScript-tillägg hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?