help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Kodtillägg

Här kan du lägga ut hela kodblock för skript eller helt egen rendering med hjälp av en egen Velocity-mall.

kodtillägg

Ärvda tillägg

Ärv tillägg

Här kan du välja om tillägget enbart ska gälla denna sida eller ärvas ner till underliggande struktur. Standardinställningen är att tillägget ärvs ner till underliggande sidor.

Det finns inga ärvda tillägg visas om denna sida inte ärver något tillägg. Om sidan du har markerat ärver några tillägg så visas de i en lista:

Ärvda tillägg

Tillägg

När du öppnar panelen ser du redan tillagda kodtillägg (om det finns några). Klicka på länken Lägg till kodtillägg för att lägga till ett tillägg.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

Panelen Kodtillägg hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?