help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Lokala CSS-tillägg

En stor förändring i SiteVision 4.1 är förändringen av funktionen för "Tillägg i head". Den tidigare möjligheten att ärva tillägg från huset till resten av sidstrukturen är ersatt. Nu följer tillägg med från mallar till sidor och artiklar. Du kommer även märka att vi har delat upp tilläggen i sex olika paneler och att du kan skapa JavaScript-tillägg både i BODY och HEAD. Det skapar ett mer korrekt beteende eftersom tilläggen nu endast skrivs ut på de sidor där de behövs. Förändringen av arv påverkar "CSS-tillägg" och "JavaScript-tillägg".

CSS-tillägg

Med lokala tillägg kan du göra tillägg för CSS, RSS och/eller JavaScript på en sida. Tillägget gäller bara för den sidan och går inte att ärva vidare i strukturen. Sitevision slår ihop lokala CSS- och JavaScripttillägg till minifierade filer i onlineläget.

Du kan alltid se om och vilka tillägg som följer med från mallen till en sida eller artikel.

Här kan du göra ett lokalt CSS-tillägg som enbart gäller denna sida.

Den lokala tillägget hamnar efter de tillägg som görs i mallen och även Sitevisons egna CSS. Lägg till en CSS-regel med samma namn som Sitevisions CSS för att "skriva över" den ursprungliga CSS:en.

Om du vill läsa mer om CSS kan vi rekommendera WebPlatform.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inställning för lokala CSS-tillägg

Medföljande tillägg från mallen

Här visas det om det finns tillägg från mallen som ärvs med på sidorna. I detta fall finns det inget medärvt från mallen.

Lokala tillägg

Klicka på länken Lägg till CSS för att göra ett lokalt CSS-tillägg.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Vi rekommenderar att du lägger till CSS-tillägg och JavaScript-tillägg på de mallar där du önskar ha den infogade koden. Tilläggen medföljer då till alla sidor som använder den mallen. På det sättet inkluderas inte dessa tillägg på alla sidor utan bara de sidor där de behövs.

Du kan också göra lokala tillägg på enstaka sidor. De tilläggen gäller enbart den sidan, det ärvs inte vidare (om du inte vill). Här kan du välja mellan:

Panelen Lokala CSS-tillägg hittar du på objekten:

  • Egenskaper på sida
  • Egenskaper på gruppsida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?