help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ikonen Anpassa innehåll

Webben går mer mot att vara dynamisk, den ska vara anpassad för användaren. I Sitevision kan du anpassa innehåll efter besökaren. Det bygger på att du vet saker om besökaren, exempelvis vilken avdelning  användaren tillhör, om besökaren surfar in från en lokal ip osv.

När du anpassar innehåll skapar du olika vyer för olika målgrupper och /eller regler. Vyerna skapar du på webbsidan under Innehåll. Dessa vyer ligger alltid i en layout eller en gridspalt. Sedan kopplar du ihop en regel eller målgrupp med en vy. Beroende på vad du vill åstadkomma kan du göra anpassningarna i flera steg.

För att du ska kunna se denna ikon krävs det att du har en layout eller spalt där du tillåter vyer, annars visas inte ikonen. Om du har skapat anpassat innehåll visas de olika namnen på målgrupperna och reglerna under denna ikon. Annars visas bara en länk - Inställningar.

Så här gör du

I korthet

  1. Skapa det innehåll som du vill ska vara anpassat för en vy
  2. Skapa en regel eller målgrupp som är den tekniska förutsättningen för att någon ska se vyn
  3. Koppla ihop din vy med regeln/målgruppen.

Skapa vy (anpassat innehåll)

Vyer ligger alltid i layouter eller spalter. Högerklicka på en layout/spalt där du vill skapa anpassat innehåll och välj "Tillåt vyer".

Tillåt vyer

Det går inte att skapa anpassade vyer av layouter/gridrader/spalter som innehåller innehållsytor/mallytor.

Om layouten/spalten innehöll moduler så kommer dessa att visas i en standardvy. Om layouten/spalten var tom blir även standardvyn tom.

En layout/spalt som tillåter vyer får en ikon. Under denna visas standarvyn samt eventuellt övriga vyer. Standardvyn visas för alla som inte uppfyller en regel. Alla övriga vyer får också en ikon som symboliserar vyerna. 

Layout med ikon samt stanardvyn

Högerklicka på layouten/spalten som tillåter vyer och välj Skapa vy för att lägga till fler vyer.

Skapa fler vyer

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera vyer". Du måste också ha valt "Tillåt vyer" på den aktuella layouten.

Skapa en regel eller målgrupp

Skapa en regel eller målgrupp för att koppla ihop dessa med vyerna. Detta gör du genom att klicka på ikonen Anpassa innehåll -> Inställningar som finns i verktygslisten:

Inställningar under ikonen anpassade vyer

Här ställer du in Regler och Målgrupper. Regler består av ett eller flera kriterier som ska uppfyllas för att en speciell vy ska visas. Målgrupper kan bestå av en eller flera regler.

Du behöver alltså inte använda Målgrupper om du inte vill.

Koppla ihop vyn med regeln/målgruppen

Koppla ihop regeln/målgruppen med en vy genom att välja en regel i menyn under Anpassa innehåll.

Koppla ihop med språkregel

Därefter markerar du de vyer som ska kopplas ihop med regeln/målgruppen.

Då visas en informationslist "Sidan anpassas nu för regel: Språk."

Koppla ihop regel och vy

I denna vy kan du också ändra på innehållet. Vyn är det streckade blå området. Det går sedan att växla mellan vyerna i redigeringsläget genom att klicka på pilarna i den svarta plattan.

Engelsk vy

Klicka på pilarna för att komma till nästa vy.

Standarvy

Det finns också en droppdown-meny om du klickar på pilen vid vynamnet. Där går det att byta namn på vyn eller nå egenskaper för layouten/spalten.

Drop-downmeny

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?