help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ikke-offentlig nettsted

Hvis nettstedet ikke er offentlig, kreves det innlogging for å lese siden, som er den vanlige innstillingen for et intranett. Innstillingen gjøres under Egenskaper for siden -> Fullmakter. Der fjerner du haken i boksen Siden er offentlig.

Dialogruta för publik sida

Det betyr at alle brukere trenger autorisasjon, også de som bare leser nettstedet.

Dette kan løses på ulike måter:

  • Du kan sette opp roten til katalogen og gi alle leserettigheter.

  Brukeren må logge inn for å lese.

  • Det er mulig å angi et IP-adresseområde som automatisk får lesetilgang til nettstedet. Det betyr at brukeren ikke trenger å logge inn. Denne funksjonen er inkludert i SiteVision Portal- og SiteVision Enterprise-lisensene, men er et tillegg til SiteVision CMS-lisensen.

  • Det er mulig å sette en sikker informasjonskapsel som gjør at systemet husker passordet på datamaskinen første gang brukeren logger seg på. Brukeren blir da automatisk logget inn. Denne funksjonen er inkludert i SiteVision Portal- og SiteVision Enterprise-lisensene.

  Dette betyr at malene, bildearkivet og filarkivet heller ikke er offentlige, med mindre du endrer tillatelsene for disse objektene. For at brukerne skal få tilgang til disse objektene, er det et godt tips å sette opp Alle påloggede brukere eller hele roten i katalogtjenesten (der alle brukere ligger) og deretter gi dem rettigheter til disse objektene.

  Denne siden ble publisert:

  Hjalp informasjonen deg?