help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Ej publik webbplats

Om webbplatsen inte är publik så krävs inloggning för att läsa sidan, den vanliga inställningen för ett intranät. Inställningen gör du under Egenskaper för sidan -> Behörighet. Där avmarkerar du rutan Sidan är publik.

Dialogruta för publik sida

Detta innebär att alla användare behöver behörighet, även de som enbart ska läsa på webbplatsen.

Det går lösa på olika sätt:

  • Sätta upp roten på katalogen och ge alla läsrättigheter.

  Användaren måste logga in för att kunna läsa.

  • Det går att ställa in att ett ip-adressområde automatiskt har läsbehörighet på webbplatsen. Det betyder att användaren slipper att logga in. Denna funktionalitet ingår i licenserna SiteVision Portal och SiteVision Enterprise men är ett tillägg i licensen Sitevision CMS.

  • Det går att ställa in en Secure cookie som innebär att systemet kommer ihåg lösenordet på en dator första gången man loggar in. Därefter blir användaren automatiskt inloggad. Denna funktionalitet ingår i licenserna SiteVision Portal och SiteVision Enterprise

  Detta betyder att också mallarna, bildarkivet och filarkivet inte heller är publika, om inte du ändrar behörigheterna för dessa objekt. För att användarna ska få tillgång till dessa objekt så kan ett bra tips vara att lägga upp Samtliga inloggade användare eller hela roten i katalogtjänsten (där alla användarna ligger) och därefter ge dem behörigheter på dessa objekt.

  Denna sida publicerades:

  Hjälpte informationen dig?