help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelet Fullmakter

Autorisasjon styrer hvilke brukere og grupper som skal knyttes til nettstedet eller siden. Det er også her du angir hvilke roller brukerne eller gruppene skal tilhøre.

Dialog för att koppla användare och roll

Legge til en bruker eller gruppe

Klikk på Legg til for å legge til en eksisterende bruker i katalogtjenesten.

Dialog för att lägga till användare

Dette fører deg til en dialogboks der du får tilgang til katalogene som er knyttet til Sitevision.

Lägg till användare och grupper

Her får du tilgang til brukere og grupper i katalogene som er knyttet til Sitevision. Her kan du søke etter eller bla gjennom brukere eller grupper som skal ha tilgang til den aktuelle siden eller nettstedet.

Det finnes også et menypunkt øverst til venstre, der du i tillegg til Brukere og grupper kan få tilgang til Innloggede brukere, Virtuelle grupper og IP-adresseområde .Les mer om alle alternativene her.

Dialogruta med menyalternativ för behörigheter

Søk etter bruker eller gruppe

Hvis du vil søke etter en bruker i katalogen, velger du ganske enkelt et søkefelt fra nedtrekkslisten.

Dialogruta för användare och grupper
 • Navn - Søker på både for- og etternavn
 • Brukernavn - Søker på brukernavn
 • Fornavn - Søker på fornavn
 • Etternavn - Søker på etternavn
 • E-postadresse - Søker på e-postadresse. Tips! Hvis du skriver inn en stjerne (*) foran @foretaget.se, søkes det etter alle e-postadresser som slutter på foretaget.se.
 • Egendefinert søk - Her kan du skrive inn et egendefinert søk som søker etter et hvilket som helst attributt i katalogen. Søkeordet skrives i parentes. Hvis du for eksempel vil finne alle som har en tittel som er lagt inn i katalogtjenesten, skriver du (title=*).

Hvis du for eksempel skriver inn kundsv , vil den bare søke etter brukernavnet kundsv, men hvis du skriver inn en stjerne (*) etter brukernavnet kundsv , vil den søke etter alt som begynner med kundsv.

Velg et søkefelt, for eksempel Etternavn, skriv inn et etternavn i søkefeltet og klikk på søkeikonet. Du får opp en liste over treff for det aktuelle etternavnet:

Resultat av sök på efternamn

Velg brukeren du vil legge til, og klikk på OK.

Søke etter brukere

Det er også mulig å søke etter en bruker eller gruppe, spesielt hvis det ikke er mange brukere i katalogen. Klikk på pilene for å åpne mappene.

Bläddra fram användare

Hvis nettstedet har satt opp mer enn én katalogtjeneste, vil alle katalogene være tilgjengelige.

Både brukere, grupper og mapper kan brukes til å tildele tillatelser. Hvis du for eksempel utpeker en mappe, vil alle brukere i mappen bli tildelt denne tillatelsen.

Tildeling av rolle

I autorisasjonsdialogen tilordner du deretter riktig rolle til brukeren eller gruppen.

Dialogruta för att tilldela en roll

Hvis du glemmer å tilordne en rolle til brukeren, vises en feilmelding:

Felmeddelande om roll saknas

Innstillinger

Dialogruta för inställningar av behörigheter

Siden er offentlig

Hvis du merker av for alternativet Siden er offentlig, krever ikke siden innlogging for å kunne leses.

Les mer om offentlige og ikke-offentlige nettsteder.

Når du bygger et nettsted, er det sjelden at du krysser av i boksen. Når du starter siden, må du krysse av i boksen for at besøkende skal kunne se siden. Hvis du prøver å nå en side som ikke er offentlig, vil besøkende i stedet gå til innloggingsboksen.

Innloggingssiden skal alltid være offentlig

Nedarving av tillatelser

Som standard er det krysset av for arv av tillatelser. Det betyr at rettighetene arves og at brukeren dermed beholder sine rettigheter på underliggende sider. Arven er gyldig helt til du bryter arven og endrer autorisasjonen.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Administrer tillatelser".

Inaktiv katalog

Hvis en katalogtjeneste er inaktiv, vises brukerne med gjennomstreking:

Inaktiva användare visas med en genomstrykning

Hvis du ikke er autorisert på en side .....

Hvis du ikke har autorisasjon på en side, vil du ikke se siden med mindre du viser sidelisten. Hvis du viser sidelisten, vises siden med et nøkkelikon. I redigeringsområdet vises en melding om atdu ikke har tillatelse, "Du har ikke tillatelse til å se dette innholdet":

Saknar behörighet

Siden du ikke er autorisert til å være i redigeringsmodus på denne siden, finnes det en Gå tilbake-lenke som tar deg tilbake til siden du besøkte før du klikket på denne lenken.

Kontakt administratoren din som kan gi deg tilgang til denne siden.

Autorisasjonspanelet finner du på objektene:

 • Egenskaper for siden
 • Egenskaper for gruppesiden
 • Egenskaper for strukturside
 • Egenskaper for strukturmappe
 • Egenskaper for mal
 • Egenskaper for malmappe
 • Egenskaper for malarkiv
 • Egenskaper for gruppemaler
 • Egenskaper for bilde- og fillager
 • Egenskaper for bilde- og fillagermapper
 • Egenskaper for bilder og filer

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?