help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Offentlig nettsted

Hvis nettstedet er offentlig, kreves det ingen innlogging for å lese siden. Dette er den vanlige innstillingen for et nettsted. Du får tilgang til denne innstillingen via Nettstedsegenskaper -> Autorisasjon og krysser av i boksen "Siden er offentlig".

Dialog för att sätta webbplats som publik

Rettighetene arves fra nettstedet, noe som betyr at malene, bildearkivet og filarkivet også blir offentlige, forutsatt at ingen går inn og endrer rettighetene for disse objektene.

Når nettstedet er offentlig, er det bare nødvendig å angi rettigheter for de brukerne som skal gå inn i redigeringsmodus i Sitevision.

Offentlig nettsted med side som krever innlogging

Hvis f.eks. en side på et offentlig nettsted skal være autorisasjonsstyrt, dvs. at det kreves innlogging for å lese den, går du frem på følgende måte:

1. Gå til siden som ikke alle skal kunne lese.

2. Velg Egenskaper på siden, gå til Autorisasjon. Velg Egenskaper på siden, gå til Fullmakter. Fjern merket i boksen "Siden er offentlig". Nå kan siden bare leses av påloggede brukere som har minst lesetilgang til siden.

3. Legg til brukere eller grupper som skal ha tilgang til siden, og tilordne dem rollen de skal tilhøre.

Siden er nå autorisasjonsbeskyttet, og bare innloggede brukere har tilgang til informasjonen. Et tips kan da være å opprette en offentlig side med en innloggingsmodul som peker til siden som krever innlogging.

Hvis du ikke vil at alle brukerne som er lagt ut på nettstedet, skal ha tilgang til siden, kan du fjerne merket i boksen Arve tillatelser. Deretter legger du til brukerne som skal kunne se siden, og tildeler dem riktig rolle.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?