help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Publik webbplats

Om webbplatsen är publik krävs ingen inloggning för att läsa sidan. Det är den vanliga inställningen för en webbplats. Inställningen kommer du åt via Egenskaper för webbplatsen -> Behörighet och kryssar i rutan "Sidan är publik".

Dialog för att sätta webbplats som publik

Behörigheter ärvs från webbplatsen, vilket innebär att även mallarna, bildarkivet och filarkivet blir publikt, förutsatt att ingen går in och ändrar behörigheterna för dessa objekt.

När webbplatsen är publik så behövs bara behörigheter ställas in för de användare som behöver komma in i redigeringsläget i Sitevision.

Publik webbplats med sida som kräver inloggning

Exempelvis om en sida under en publik webbplats ska vara behörighetsstyrd - det vill säga att det ska krävas inloggning för att kunna läsa den, gör så här:

1. Gå till sidan som inte alla ska få läsa.

2. Välj Egenskaper på sidan, gå till Behörighet. Avmarkera kryssrutan "Sidan är publik". Nu kan sidan bara läsas av inloggade användare som har minst läsbehörighet på sidan.

3. Lägg till de användare eller grupper som ska ha tillgång till sidan och tilldela dem den roll de ska tillhöra.

Sidan är nu behörighetsskyddad och endast inloggade användare kan ta del av informationen. Ett tips kan då vara att skapa en publik sida, med en inloggningsmodul som pekar på sidan som kräver inloggning.

Om inte alla användare som ligger upplagda på webbplatsen ska få tillgång till sidan, kan du klicka ur rutan Ärv behörigheter. Därefter lägger du till de användare som ska ha möjlighet att se sidan och tilldelar dem rätt roll.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?