help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Høyreklikk på en tekst

Hvis du høyreklikker på en tekstmodul, vises følgende alternativer:

 • Sett inn lenke
 • Anker
 • Kopier tekst
 • Lim inn tekst
 • Tabell
 • Oversett tekst
 • Validere tekst
 • Flyt
 • Dele
 • Skjul i visningsmodus
 • Fjerne
 • Egenskaper

Sett inn lenke

Velg dette alternativet for å sette inn en lenke til den valgte teksten.

Anker

Setter inn et anker ved markeringen.

Kopier tekst

Kopierer den markerte teksten.

Lim inn tekst

Limer inn klippet eller kopiert tekst der du har markøren.

Tabell

Hvis du vil sette inn en tabell, høyreklikker du på teksten der du vil sette inn en tabell, og velger alternativet "Tabell".

Högerklick på tabell

Deretter kan du velge hvor mange rader og kolonner du vil ha i tabellen. Velg så mange rader og kolonner du vil, men du kan maksimalt velge 10 rader og 10 kolonner. Hvis du vil ha flere rader eller kolonner, kan du legge dem til senere (eller bruke ikonet på verktøylinjen der du kan velge "Annen størrelse").

Oversett tekst

Dette alternativet vises bare hvis du har registrert en maskinoversettelsesnøkkel (Microsoft Translate eller DeepL).

Hvis du velger dette alternativet, vises en ny visning der du kan velge hvilket språk du vil oversette fra (kildespråk) og hvilket språk du vil oversette til (målspråk).

Översätt

Den uthevede teksten oversettes direkte til målspråket.

Validere tekst

Dette alternativet vises bare hvis du har aktivert Proofreader på nettstedet ditt.

Validerer teksten du har valgt.

Flyte

Velg dette alternativet for å la tekstmodulen flyte til venstre eller høyre for det som står under.

For å se fanen Utseende må du ha autorisasjonen "Administrer tabell".

Flöda

For å kunne bruke feeden må du ha krysset av for "Administrer sidelayout" under "Utseende".

Del opp

Velg dette alternativet for å dele tekstmodulen ved markøren. Dette oppretter en ny tekstmodul.

Skjul i visningsmodus

Skjuler den aktuelle modulen i visningsmodus. Modulen vises i grått under Innhold. Du kan fjerne innstillingen ved å velge dette alternativet på nytt.

Slett

Sletter den valgte tekstmodulen. Et bekreftelsesvindu vises:

Ta bort

Egenskaper

Her vises alle modulens egenskaper.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?