Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Översättningar

På denna panel ställer du in de språk som du ska översätta till på denna webbplats. Du kan också ställa in ett konto för Microsoft translator om du vill automatisk översätta sidor. Du behöver ha ett konto hos Microsoft translate registrerat för att få 2 000 000 sidor/månad gratis översätta sidor.

Panelen Översättningar

Översättningar

Språk

Här visas en lista över de språk som används för översättning på webbplatsen. Klicka på länken Lägg till språk för att lägga till ett språk som du har tänkt att översätta till på webbplatsen. Dessa språk kommer att visas i en lista när redaktören väljer alternativet Översättning.

Om du inte har något språk valt i listan visas inga kopplingar mellan översatta sidor!

Uppmärkning för sökmotorer

Aktivera "hreflang" för att uppmärksamma sökmotorer om översättningar

I SiteVision har vi alltid skrivit ut hreflang på översatta sidor. Från och med nu är det valbart att aktivera detta eller inte. Som standard är denna ruta ikryssad.

Aktivera "x-default" för att uppmärksamma sökmotorer om standardspråk

Denna inställning rekommenderas av Google för att hantera sidor där inget språk matchar. Du ställer alltså in ett standardspråk. Om du bockar i denna ruta så visas två ytterligare alternativ:

Ytterligare alternativ för standardspråk
  • Använd standardspråk på startsidan - denna bockar du i om du har en startsida med massa språkval (exempelvis en startsida med massa länkar till olika länder). Välj ett språk listan.
  • Använd standardspråk på översatta sidor - Standardspråk för översatta sidor innebär endast att det språket som du ställt in under Webbplatsinställningar -> Översättningar ska finnas som en hreflang (x-default) på en översättning där det språket ingår. Välj ett språk i listan. 

Det krävs att sidornas språk och Standardspråket man sätter upp matchar helt, landskoden måste också vara lika för att x-default ska skrivas ut.

Maskinöversättning

Om du också vill ha hjälp med att översätta texten på sidan kan du använda Microsoft Translate för detta ändamål. Om du registrerar ett konto hos dem så får du rätt att översätta 2 000 000 ord/månad gratis.

Använd Microsoft Translator

Bocka i denna ruta om du vill ha automatisk översättning av en sida.

Klient-id

Ange det kontonamn du valt under registrering av applikationen

Klienthemlighet

Klistra in din nyckel som du fått av Microsoft.

Kör inloggningstest

Klicka på denna knapp efter att du angett sina uppgifter för att få bekräftelse att de är rätt.

Lyckat test

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss