help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Proofreader

Här fyller du i kontouppgifterna för Proofreader. Proofreader är en tjänst som validerar text mot skrivregler och läsbarhetsindex.

Funktionen Proofreader innebär att du får ytterligare en ikon i textmodulen. När du klickar på ikonen skickas texten i textmodulen till valideratext.se för att testa den mot läsbarhetsindex och skrivregler.

Proofreader

Proofreader

Här ställer du in adress och kontouppgifter för att Proofreader ska fungera. Därefter kan du se ikonen för Proofreader i textmodulen.

Adress:

Adress som Proofreader skickar texten till för validering, https://www.proofreader.se/prolog

Användarnamn:

Ange det användarnamn som du fått från Contentflight.

Lösenord:

Ange det lösenord som du fått från Contentflight.

Tredjepartsleverantör

Detta är en tredjepartsprodukt som kräver licens som beställs på https://www.contentflight.eu

Denna funktion kräver behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt en licens i Sitevision för att få se ikonen i textmodulen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?