help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Validera text

Här fyller du i kontouppgifterna för Validera text. Validera text är en tjänst som validerar text mot skrivregler och läsbarhetsindex.

Funktionen Validera text innebär att du får ytterligare en ikon i textmodulen. När du klickar på ikonen skickas texten i textmodulen till valideratext.se för att testa den mot läsbarhetsindex och skrivregler.

Validera text

Validera text

Här ställer du in adress och kontouppgifter för att Validera text ska fungera. Därefter kan du se ikonen Validera text i textmodulen.

Adress:

Adress som Validera text skickar texten till för validering, https://www.valideratext.se/integration/sitevision/html

Användarnamn:

Ange det användarnamn som du fått från valideratext.se

Lösenord:

Ange det lösenord som du fått från valideratext.se

Tredjepartsleverantör

Detta är en tredjepartsprodukt som kräver licens som beställs på www.valideratext.eu.

Denna funktion kräver behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt en licens i Sitevision för att få se ikonen i textmodulen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?