help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fanen Avansert

Metadata er informasjon om siden du er inne på. Det kan være alt fra informasjon om hvem som opprettet siden og når den ble opprettet, til hvem som er ansvarlig for siden og lenker til siden. Når du legger til et nytt metadatafelt, må du gjøre innstillinger for metadatafeltet.

Under fanen Avansert angir du teknisk informasjon om metadatafeltet. Du kan blant annet gi metadatafeltet en unik identifikator, velge om metadatafeltet og metadataværdien skal indekseres og styre hvordan nedarving av metadataværdien skal fungere.

Fliken avancerat

Teknisk informasjon

Identifikator

Skriv inn en unik kombinasjon av tegn for å identifisere metadatafeltet. Her bør du unngå å bruke y-o, mellomrom og spesialtegn.

Vise feltet i sidens kildekode

Hvis du vil skrive ut metadataværdien i sidens kildekode for å gi mer informasjon om siden, merker du av i boksen Vis feltet i sidens kildekode.

Søke

Indeksere feltet i søkemotoren

Avmerkingsboksen Indeksér feltet i søkemotoren betyr at metadataværdien som er fylt ut for metadatafeltet, indekseres ved søk.

Hvis du merker av for dette feltet, vises et tilleggsfelt:

Gjør feltet søkbart som innhold på siden

Hvis du merker av i denne boksen, legges feltet også til i søkefeltet for innhold. Det betyr igjen at du får søketreff i moduler som søker i innholdsfeltet.

Gär fältet sökbart

Nedarving

Metadataværdier kan arves nedover i strukturen. Hvis du vil at metadataværdien som legges inn der metadatafeltet er angitt, skal arves videre, velger du alternativet Arv verdi automatisk.

Ikke arve verdi automatisk betyr at brukeren må fylle inn en ny metadataverdi for hver side.

Hvis du velger alternativet Arv ikke mulig, må det legges inn en unik metadataværdi på hver side, og det er ikke mulig å inkludere en verdi fra en tidligere side på noen måte.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen " Administrer metadatafelter".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?