help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fliken Avancerat

Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan. När du ska lägga till ett nytt metadatafält behöver du göra inställningar för metadatafältet.

Under fliken Avancerat ställer du in teknisk information om metadatafältet. Du kan bland annat ge metadatafältet en unik identifierare, välja om metadatafältet och dess metadatavärde ska indexeras och styra hur arvet av metadatavärdet ska fungera.

Fliken avancerat

Teknisk information

Identifierare

Skriv in en unik teckenkombination för identifikation av metadatafältet. Här bör du undvika att använda å-ö, mellanslag och specialtecken.

Visa fältet i sidans källkod

Om du vill skriva ut metadatavärdet i sidans källkod för att tillhandahålla mer information om sidan så kryssar du i rutan Visa fältet i sidans källkod.

Sök

Indexera fältet i sökmotorn

Kryssrutan Indexera fältet i sökmotorn innebär att det metadatavärde som fylls i för metadatafältet kommer indexeras för sökningar.

Om du bockar i detta fält visas ytterligare ett fält:

Gör fältet sökbart som innehåll på sidan

Om dubockar i denna ruta innebär det att fältet också läggs till i sökfältet för innehåll. Det i sin tur innbeär att du får sökträffar i moduler som söker i innehållsfältet.

Gär fältet sökbart

Arv

Metadatavärden kan ärvas nedåt i strukturen. Om du vill att det metadatavärde som angetts där metadatafältet är inställt ska ärvas vidare väljer du alternativet Ärv värde automatiskt.

Ärv inte värde automatiskt innebär att användaren måste fylla i ett nytt metadatavärde för varje sida.

Om du väljer alternativet Arv ej möjligt så måste ett unikt metadatavärde anges på varje sida och det går inte att på något sätt få med ett värde från en ovanliggande sida.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera metadatafält"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?