help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til metadatafelt

Metadata er informasjon om siden du er inne på. Det kan være alt fra informasjon om hvem som opprettet siden og når den ble opprettet, til hvem som er sideansvarlig og lenker til siden. Når du legger til et nytt metadatafelt, må du gjøre innstillinger for det. Hvilke innstillinger du må gjøre avhenger av hvordan metadataværdien skal brukes og hvilken metadatatype du har valgt.

Slik gjør du dette

1. Klikk på knappen Legg til et metadatafelt . En dialogboks åpnes.

Knappen för att lägga til metadatafält

Innstillingene for metadatafeltet gjøres i flere trinn.

  1. Den første fanen, Generelt, inneholder innstillinger for redaksjonell informasjon og metadatatype.
  2. I den andre fanen angir du eventuelle tillatelser for metadatafeltet.
  3. I den siste fanen gjør du avanserte innstillinger for blant annet arv og søkeindeks.
Dialogrutan för att lägga till ett nytt metadatafält.


Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Administrer metadatafelter".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?