help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Arkiv

Arkiv är en samlingsplats för artiklar. Artiklar ligger alltid i arkiv. Artiklar visas normalt inte i menyer utan listas istället med hjälp av någon av modulerna Nyheter, Nyhetsmeny, Evenemangskalender, Länklista eller Blogg.

Klicka på Skapa ny för att skapa ett nytt arkiv. Klicka sedan på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner där du väljer Arkiv. Ge arkivet ett namn och klicka på OK.

exempelbild nytt arkiv

Arkivet har nu skapats. Ikonen nedan visas i navigatorn tillsammans med namnet på arkivet.

ikon för arkiv

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?