help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Länksida

En länksida är ett sätt att infoga en länk i navigeringen, i din webbplats struktur.

1. Ställ dig på den plats i strukturen, på nivån ovanför där du vill att länksidan ska skapas.

2. Klicka på Plustecknet/Skapa ny för att skapa en länksida som kommer att visas som ett menyalternativ i strukturen/navigatorn. Klicka sedan på pilen eller texten Skapa ny sida. En meny fälls ner där du väljer alternativet Länksida. Ge länken ett namn och klicka på OK.

exempelbild skapa länksida

3. Välj vilken länktyp du vill använda. Du kan länka till en intern sida, fil, bild, extern sida, epostadress eller telefonnummer.

exempelbild på länktyper

I vårt exempel väljer vi Intern sida och markerar länkmål genom att klicka en gång på önskad sida i navigationsträdet nedan.

4. Klicka OK. Nu kan du se länken i navigatorn om du har Bläddra aktiverad. Länken är markerad med ett orange kryss då länken inte är publicerad.

exempelbild opublicerad länksida

5. Klicka på publicera. Klart.

exempelbild länksida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?