help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa ny

Sidor

Skapa ny knappen används för att lägga till Sida, Länk, Arkiv, Mapp eller Strukturobjekt på webbplatsen. Beroende på vad du har behörighet att skapa visas olika objekt.

skapa ny knapp i sidolist

För att lägga till ett objekt klickar du på Skapa ny. Skapa ny sida är förvalt, om du vill skapa något av de andra alternativen klickar du på pilen eller texten Skapa ny och en meny fälls ner.

meny i skapa ny exempelbild

För att skapa nya webbsidor krävs behörigheten "Skapa webbsida".
För att skapa ny webbplats krävs behörigheten "Skapa webbplats".
För att skapa nya länksidor krävs behörigheten "Skapa länksida".
För att skapa nya arkiv krävs behörigheten "Skapa arkiv".
För att skapa nya mappar krävs behörigheten "Skapa mapp".
För att skapa nya gruppmappar krävs behörigheten "Skapa gruppmapp"
För att skapa nya strukturobjekt krävs behörigheten "Skapa strukturobjekt".

Mallar

Om du är i malläge så ser Skapa Ny lite annorlunda ut. Du anger då inte enbart namn på mallen och vilken mall du ska utgå ifrån. Du anger också Beskrivning,

Skapa ny mall

Element

Om du är i vyn för Element ser också Skapa Ny lite annorlunda ut.

Skapa element

Du får ange ett namn och en identifierare som ska vara i formatet [organisation].[identifierare] .

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?