help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till proxykonfiguration

Lägg till proxy

Regel

Här ställer du in om reglerna ska gälla ip-nummer, domännamn eller allt. Det finns sex olika regler att sätta upp:

  • IP-nummer- Exempelvis 192.168.0.157
  • IP-range - Exempelvis 192.168.0.100-192.168.0.150
  • Domännamn - Exempelvis: www.foretaget.se
  • *.domännamn- Exempelvis *.foretaget.se
  • domännamn.* - Exempelvis www.foretaget.*
  • * : - Allt, allt går via proxyn.

Det går att kommaseparera regler exempelvis om du vill ha två ip-nummer så skriver du:
192.168.0.157, 192.168.0.63

Använd undantag för regel

Om du bockar i denna ruta så visas ett alternativ till där du får fylla i ett undantag för regeln.

Undantag för proxyregel

Proxyvärd

Här fyller du i proxyvärd samt portnummer för de olika reglerna. Exempelvis proxy.foretaget.se:8080.

Ordningen i listan är av betydelse. Det går att sätta upp flera regler och de utförs enligt ordningen i listan.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?