help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Adresser på server

Inloggad som systemanvändare i Sitevision kan du komma åt inställningarna för serverobjektet. Du kan då bland annat skapa nya webbplatser, importera webbplatser via sva-filer, lägga till katalogtjänster mm.

Väljer du Egenskaper på server hittar du kategorierna Allmänt , Sök, Integration och Säkerhet som i sin tur innehåller paneler med inställningar.

Panelen Adresser innehåller inställningar för W3C validatorn och hjälpwebben.

Inställningar för serveregenskaper

W3C validator

I samband med att sidor publiceras i SiteVision kan du göra en valideringskontroll. Kontrollen sker som standard mot adressen https://validation.sitevision.se/w3c-validator/check. Du kan ändra adressen till validatorn om ni av någon anledning vill köra valideringen lokalt. Några tänkbara orsaker till detta kan vara att redaktörer inte får surfa ut på internet eller att ni inte vill skicka informationen till vår validator tjänst.

Hjälpwebb

I SiteVision finns hjälplänkar till dokumentationen om moduler och funktioner. Du når hjälpwebben via frågetecknet som finns i samband med alla inställningar i redigeringsläget. Du kan ändra adressen till hjälpwebben. En tänkbar anledning till att ni vill göra det kan vara att användarna inte får surfa ut från redigerinsläget och servern för att på så sätt komma åt hjälpwebben.

Standardadressen för hjälpwebben är http://help.sitevision.se

Ikonen för att komma till hjälpwebben från redigeringsläget.

Denna funktion kräver att du är inloggad som systemanvändaren.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?