help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Dela sida v1

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av modulen Dela sida.

Med modulen Dela sida (version 1) kan du dela sidor på webbplatsen snyggt och enkelt. Du kan dela vilka sidor som helst, så länge Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen.

Modulen är en del i Sitevision Intranät och gör det möjligt att dela sidor i aktivitetsflöden, dels ditt eget och dels i de grupper där du är medlem. Placera modulen i mallen för att göra den åtkomlig på alla sidor på webbplatsen.

I Sitevision Marketplace finns en nyare version av Dela sida.

Dela sida

Dela en sida genom att klicka på knappen Dela sida som placeras ut när du lägger till modulen i mallen. Du kommer nu se en dialogruta där du kan skriva en kommentar och välja i vilket aktivitetesflöde du vill dela en länk till sidan. Du kan välja mellan ditt eget flöde och de grupper som du är medlem i.

Dela

Dela sida i aktivitetsflöde

I aktivietetsflödet ser du att det är en delad sida genom den länksymbol som visas och sidans namn. Klicka på länken för att gå till sidan.

Delad länk

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?