help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Social Collaboration

Social Collaboration ger stöd för socialt samarbete i SiteVision. Funktionalitet läggs enkelt till i takt med att behovet förändras, utan krav på programmering, på samma sätt som med alla andra moduler i SiteVision.

Med modulerna byggs sociala intranät och extranät. Det går att samarbeta kring dokument och projekt, kommentera, tagga och följa vad som händer via statusuppdateringar och aktivitetsflöden. En viktig del är de grupper, öppna eller slutna, som det sociala samarbetet delvis sker genom. Via profilsidor går det att hitta kompetens och interagera med kollegor.

För både användare och administratörer sker all samverkan direkt i onlineläget, efter inloggning. Redigeringsläget används endast för inställningar av moduler och centrala funktioner.

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?