help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Dela sida

Med modulen Dela sida kan du dela sidor på webbplatsen snyggt och enkelt. Du kan dela vilka sidor som helst, så länge Social Collaboration är aktiverat på webbplatsen.

Modulen är en del i Sitevision intranät och gör det möjligt att dela sidor i aktivitetsflöden, dels ditt eget och dels i de grupper där du är medlem. Placera modulen i mallen för att göra den åtkomlig på alla sidor på webbplatsen.

Ikon Dela sida

Ikon för Dela sida

Dela sida

Dela en sida genom att klicka på knappen Dela sida som placeras ut när du lägger till modulen i mallen. Du kommer nu se en dialogruta där du kan skriva en kommentar och välja i vilket aktivitetesflöde du vill dela en länk till sidan. Du kan välja mellan ditt eget flöde och de grupper som du är medlem i.

Dela

Dela sida i aktivitetsflöde

I aktivietetsflödet ser du att det är en delad sida genom den länksymbol som visas och sidans namn. Klicka på länken för att gå till sidan.

Delad länk

Inställningar

Dela sida - Inställningar 

Typ

Här går det att välja något av följande:

 • Konturknapp
 • Länkknapp
 • Tetxlänk
 • Knapp

Färg

Det går att välja följande under färg, om du har valt Knapp eller Konturknapp:

 • Standard - tar Bakgrundsfärg Standard från Elementfärger i tema
 • Profilfärg - tar profilfärg från tema
 • Primär - tar primärfärg från tema
 • Sekundär - tar sekundärfärg från tema

Storlek

Det går att välja följande storlekar på knappen:

 • Stor
 • Normal
 • Liten
 • Smal

Tillåt omnämningar (@namn)

Här går det att välja om det ska gå att göra omnämningar (mentions) i Dela sida.

Visa ledtext för knapp

Om du bockar i denna kommer det att stå Dela till höger om knappen.

Dela sida med ledtext

Ikon med ledtext

Knapptext

Standardtexten är Dela, men här kan du välja att skriva valfri text.

Ikon ovanför text

Om du istället önskar ikonen ovanför texten istället för sidan så bockar du i denna ruta.

Ikon ovanför text

Färgen på ikonen styrs av ditt Envision-tema.

Om du inte har ställt in något tema används grundinställningar. För att ställa in ett tema så gör du det under Webbplatsinställningar -> Utseende -> Tema.

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?