help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sökindex - Urval

Det går att lägga till egna sökindex för en webbplats. Indexet pekas ut sökmoduler på webbplatsen. Det egna sökindexet kan innehålla till exempel synonymer, prioriterade träffar, "menade du", fält och stoppord. Det går även att ta ut statistik för sökindexet.

Under fliken Urval går det att sätta en begränsning av vilken typ av objekt som ska ingå i indexet.

Urval

Indexera

Här bockar du i vilka typer som ska indexeras. Som standard är sidor, artiklar, struktursidor, filer och bilder ibockade som standard.

Omfång

Begränsa vilka strukturer som ska indexeras

Om du vill peka ut att enbart vissa strukturer ska ingå i indexet gör du detta här. Klicka på länken Lägg till sökväg för att lägga till en delgren i navigatorn eller en mapp i fil- eller bildarkivet.

Du behöver licens för "Seach Enterprised (tidigare Sökpaket 2)" för att använda den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?