help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sökindex - Pipeline

Pipeline

Pipeline vid indexering av egna källor

Aktivera åtkomst för externa crawlers

Bockar du i denna är det möjligt att komma åt Sitevisions sökindex från andra system. Du gör det möjligt för andra parter att "skjuta in" data från andra datakällor utanför Sitevision.

Klienten som skjuter in data mot indexet måste autenticera sig som den "Sökmotoranvändare" man satt upp för webbplatsen.

Använd standard- pipeline

Om denna funktion aktiveras kommer vissa fält från den externa datakällan att automatiskt mappas mot motsvarande fält i Sitevisions sökindex. Normalt sett ska alltid denna funktion vara aktiverad för att minimera behovet av steg i en eventuell egen pipeline.

 • "mimetype" - mimetype för sökträffen utifrån fältet "type"
 • "size" - storlek på sökträff utifrån fältet "contentLength" eller "content"
 • "summary" - sammanfattning av sökträff utifrån fältet "content"
 • "content.analyzed" sökträffens innehåll utifrån fältet "content"
 • "name" - namnet på sökträffen utifrån fältet "title"
 • "anonaccess" - synlig för anonyma användare (true/false) utifrån fältet "SiteVision-ACL"
  • Värdet sätts till true om fältet SiteVision-ACL innehåller "anonymous" eller om värde för "anonaccess" saknas.
 • "acl_allow" - användare/grupp som sökträffen ska vara synlig för utifrån fältet "SiteVision-ACL"
  • Värdet sätts till "anonymous" om värde för SiteVision-ACL saknas
 • metadata.<field_name> - godtycklig metadata om sökträffen utifrån fälten "metatag.<field_name>"

Använd en egen pipeline

Utöver "standard-pipeline:n" så är det också möjligt att definiera en egen pipeline. Stegen i den egna pipeline:n kommer att exekveras i den ordning de ligger i listan efter att standard-pipeline:n slutförts.

Exempel på användningsområden för detta skulle kunna vara transformering av inkommande data så att den matchar fält i Sitevisions sökindex.

Automatiska steg

När åtkomst för externa crawlers är aktiverad avslutas alltid pipeline-kedjan med följande steg (oavsett om standard-pipeline eller egen pipeline är aktiverad eller inte).

 • "svtype" - typ av sökträff ("page"/"image"/"file") utifrån fältet "mimetype" (med fallback till fältet "type"). Fältet kommer alltid även inkludera "external" för externt data.
 • "svtypeval" - siffervärdet för typ av sökträff utifrån fältet "svtype"

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Search Enterprise"

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?