help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sökindex - Pipeline

Pipeline

Pipeline vid indexering av egna källor

Aktivera åtkomst för externa crawlers

Bockar du i denna är det möjligt att komma åt SiteVisions sökindex från andra system. Du gör det möjligt för andra parter att "skjuta in" data från andra datakällor utanför SiteVision.

Använd standard- pipeline

Om denna funktion aktiveras kommer vissa fält från den externa datakällan att automatiskt mappas mot motsvarande fält i SiteVisions sökindex. Normalt sett ska alltid denna funktion vara aktiverad för att minimera behovet av steg i en eventuell egen pipeline.

 • "mimetype" - mimetype för sökträffen utifrån fältet "type"
 • "size" - storlek på sökträff utifrån fältet "contentLength" eller "content"
 • "summary" - sammanfattning av sökträff utifrån fältet "content"
 • "content.analyzed" sökträffens innehåll utifrån fältet "content"
 • "name" - namnet på sökträffen utifrån fältet "title"
 • "anonaccess" - synlig för anonyma användare (true/false) utifrån fältet "SiteVision-ACL"
  • Värdet sätts till true om fältet SiteVision-ACL innehåller "anonymous" eller om värde för "anonaccess" saknas.
 • "acl_allow" - användare/grupp som sökträffen ska vara synlig för utifrån fältet "SiteVision-ACL"
  • Värdet sätts till "anonymous" om värde för SiteVision-ACL saknas
 • metadata.<field_name> - godtycklig metadata om sökträffen utifrån fälten "metatag.<field_name>"

Använd en egen pipeline

Utöver "standard-pipeline:n" så är det också möjligt att definiera en egen pipeline. Stegen i den egna pipeline:n kommer att exekveras i den ordning de ligger i listan efter att standard-pipeline:n slutförts.

Exempel på användningsområden för detta skulle kunna vara transformering av inkommande data så att den matchar fält i SiteVisions sökindex.

Automatiska steg

När åtkomst för externa crawlers är aktiverad avslutas alltid pipeline-kedjan med följande steg (oavsett om standard-pipeline eller egen pipeline är aktiverad eller inte).

 • "svtype" - typ av sökträff ("page"/"image"/"file") utifrån fältet "mimetype" (med fallback till fältet "type"). Fältet kommer alltid även inkludera "external" för externt data.
 • "svtypeval" - siffervärdet för typ av sökträff utifrån fältet "svtype"

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Search Enterprise"

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?