help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till sökindex - Fält

Lägg till fält

Fält i sökindex

Klicka på knappen Lägg till fält om du själv vill lägga till fält i indexet.

Lägg till alla metadafält som är markerade som sökbara

Om du vill att metadatafält som är markerade som sökbara också ska tas med indexet så låter du denna ruta vara ibockad.

Denna funktion kräver att du har licens för "Search Enterprise".

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?