help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Egna sökindex

Det går att lägga till egna sökindex för en webbplats. Indexet pekas ut i sökmoduler på webbplatsen. Det egna sökindexet kan innehålla till exempel synonymer, prioriterade träffar, "menade du", fält och stoppord. Det går även att ta ut statistik för sökindexet.

Tänk på att använda det egna sökindexet i er sökmodul efter att ni skapat ett eget sökindex. Peka ut det i Sök, Sökruta eller Sök facetterad.

Eget Sökindex

Egna sökindex

Här visas egna sökindex på webbplatsen. Skapa ett sökindex genom att klicka på länken Lägg till sökindex. En ny vy visas.

Tänk på att indexera om de eller den webbplats som ingår i det egna sökindexet efter att du gjort alla inställningar. En omindexering startar du från serverobjektet.

Denna funktion kräver licens för Search Advanced eller Search Enterprise och behörigheten "Hantera sökindex".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?