help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökning

Du kan söka via en Sitevision-modul eller via en egenutvecklad funktion som arbetar mot SearchUtil i Sitevisions publika API.

Sökfält

En sökning görs alltid mot ett eller flera fält som finns i sökindexet. Om du söker utan att ange vilket fält du vill söka mot så används det/de standardsökfält som finns inställda för indexet.

För att söka mot ett specifikt fält är syntaxen: <sökfält>:<sökord>

Ska du exempelvis söka på ordet portal i fältet name så anges sökfrågan name:portal.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?