Logga

Sökning

Du kan söka via en SiteVision-modul eller via en egenutvecklad funktion som arbetar mot SearchUtil i SiteVisions publika API.

Sökfält

En sökning görs alltid mot ett eller flera fält som finns i sökindexet. Om du söker utan att ange vilket fält du vill söka mot så används det/de standardsökfält som finns inställda för indexet.

För att söka mot ett specifikt fält är syntaxen: <sökfält>:<sökord>

Ska du exempelvis söka på ordet portal i fältet name så anges sökfrågan name:portal.

Denna sida publicerades: 2016-05-17

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39