help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökindex

Sökresultaten i Sitevision bygger på information som lagras i sökindexet. Indexet uppdateras med ny information vid olika typer av förändringar, det vill säga en indexering görs. All information som ska vara sökbar finns lagrad i ett index. Ett index är en typ av databas som möjliggör olika sökningar.

Som standard i Sitevision finns det tre index: Redigeringsindex, Standardindex och Användarindex. Det går även att lägga till Egna index på webbplatser eller på servern.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?