Logga

Sökindex

Sökresultaten i SiteVision bygger på information som lagras i sökindexet. Indexet uppdateras med ny information vid olika typer av förändringar, det vill säga en indexering görs. All information som ska vara sökbar finns lagrad i ett index. Ett index är en typ av databas som möjliggör olika sökningar.

Som standard i SiteVision finns det tre index: Redigeringsindex, Standardindex och Användarindex. Det går även att lägga till Egna index på webbplatser eller på servern.

Denna sida publicerades: 2017-03-09

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39