help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökpaket

Vi erbjuder tre olika sökpaketeringar beroende på vilka behov du har;

SiteVision Search Standard

Sitevision Search Standard täcker de grundläggande behoven; fullt indexerat innehåll och enkla inställningsmöjligheter i färdiga moduler. Ingår gratis för alla kunder.

SiteVision Search Standard

För utökade konfigurationsmöjligheter; sökoptimering, sökstatistik direkt i gränssnittet, loggning av sökträffar och prioriterade sökträffar rekommenderar vi Sitevision Search Advanced.

SiteVision Search Standard

Med vårt mest avancerade erbjudande; Sitevision Search Enterprise har du möjlighet att indexera även andra miljöer, utanför Sitevision för att erbjuda besökarna en komplett och effektiv sökupplevelse.

Tidigare sökpaket

De tidigare sökpaketen hette "Sökpaket 1", "Sökpaket 1.9" eller Sökpaket 2". De paketen har ersatts av Search Advanced och Search Enterprise. Det innebär att du inte längre kan köpa Sökpaket 1, 1.9 eller 2. Däremot kan du fortsätta använda de tidigare paketen utan problem.

FunktionSökpaket1Search AdvancedSökpaket2*Search Enterprise

Facetter

r

r

r

r

Synonymer

r

r

r

r

Prioriterade sökträffar

rr

r

r

Notifiering av externa sökmotorer

r

r

r

r

Exponering av ACL för externa sökmotorer

r

r

r

r

Logging och statistik för sökningar

rrr

r

Egen konfiguration av stoppord

-

r
r

r

Egen konfiguration för "menade du"

-

r

r

r

Stöd för ett eget sökindex på webbplatser

-

r

r

r

Stöd för flera sökindex på webbplatser och server

-

-

r

r

Konfiguration av index-fält för egna sökindex

-

-

-

r

Konfiguration av pipeline för egna sökindex

-

-

-

r

Åtkomst av sökindex via /solr

-

-

-

r

 * = Sökpaket 1.9 eller Sökpaket 2

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?