help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Indexering

Sökresultaten i Sitevision bygger på information som lagras i sökindexet. Indexet uppdateras med ny information vid olika typer av förändringar, det vill säga en indexering görs.

En indexering innebär att all tillgänglig information extraheras och att samtliga sökindex som innefattar objektet uppdateras med delar av den nya informationen. Exakt vilka delar av informationen som lagras i respektive index beror på vilka fält som indexet har och hur de är inställda.

Indikator för indexering

I samband med att du förändrar eller lägger till ny information på webbplatsen kommer en indexering att triggas.Vid en förändring av ett objekt (t.ex en sida) sker en indexeringsnotifiering. När den sker sparas en referens till objektet och det läggs upp ett indexeringsjobb i schemahanteraren. När detta jobb körs läggs referensen till objektet upp sist i indexeringskön.

Vanliga indikatorer på förändring

  • Den vanligaste indikatorn på förändring av en sida är att den publiceras.
  • De vanligaste indikatorerna på förändring av en fil är att den ersätts/skrivs över eller att filen sparas efter att dess metadata förändrats.
  • De vanligaste indikatorerna på förändring av en bild är att den ersätts/skrivs över eller att bilden sparas efter att dess metadata förändrats.

För att ett objekt ska kunna indexeras behöver det vara inställt som sökbart. Det gäller för både standardindexet och eventuella egna sökindex.

Indexeringskö

Indexeringskön är den kö i schemahanteraren som alla triggade indexeringar hamnar i. Indexeringskön betas av kontinuerligt och för varje objekt i kön sker en indexering. Beroende på vad som indexeras och vad som förändrats kan en indexering av ett objekt leda till att även andra objekt indexeras.

Indexeringskön består av en högprioritetskö och en lågprioritetskö, beroende på vad det är för typ av objekt som indexeras.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?