help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökmoduler

Det finns ett flertal sökmoduler i Sitevision. De har alla olika funktionalitet och är åtkomliga beroende på licens.

 • Sökruta
  Visar ett sökfält för besökare. Används vanligen i en mall.
 • Sök
  Visar ett sökfält och presenterar ett sökresultat när besökaren gjort en sökning.
 • Sök facetterad
  Modulen Sök (facetterad) är en utökning av modulen Sök som ger besökaren möjlighet att förfina sina sökresultat.
 • Söklistning
  Gör en fördefinierad sökning.


Ytterligare moduler som använder sökfunktionalitet för att presentera innehåll:

 • A till Ö
  A-Ö listar sidor, artiklar, filer, bilder och/eller struktursidor baserat på sökning.
 • Taggmoln
  Presenterar en grafisk vy av hur ofta en tagg förekommer på webbplatsen. En tagg är ett metadata som man märker upp webbsidorna med. De populäraste taggarna visas större än övriga taggar.

...samt moduler som används för sökning i Social Collaboration:

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?