help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökbarhet

För att ett objekt (exempelvis en sida) ska kunna finnas med i standardindexet eller egna index krävs att objektet är indexerbart. En sida blir indexerad så snart den publiceras om du inte angett att den inte ska vara sökbar.

För att metadata på objektet (exempelvis en sida) ska vara sökbart krävs att metadatat är indexerbart.

Egna sökindex kan bortse från objekt

Alla sökbara objekt hanteras av standardindexet, men på egna index kan man välja att endast bry sig om vissa typer eller vissa delgrenar.

Egna sökindex kan bortse från metadata

Metadata hanteras alltid av standardsökindexet, men om man på ett eget index kryssat ur rutan "Lägg till alla metadatafält som är markerade som sökbara" så kommer indexet inte att bry sig om dina metadata - även om de är markerade som sökbara.

Hjälp med avancerade söklösningar ingår inte i supporten.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?