help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

2. Aktivera grids på webbplatsen och skapa ett grid

Aktivera grids

Välj Webbplatsinställningar -> Mallar -> Responsiv webb -> Grids. Här bockar du i rutan Aktivera grids på webbplatsen.

När du har aktiverat grids så är det möjligt att bygga mallar och webbsidor med grids. Det är då möjligt att lägga till grids, gridrader och spalter ute på sidorna.

Aktivera grids

Lägg till ett grid

Klicka på länken Lägg till grid för att lägga till ett grid på webbplatsen. En ny vy visas:

Lägg till grid

Fyll i alla fält:

  • Namn - fyll i ett arbetsnamn på ditt grid. Döp gärna ditt grid till ett beskrivande namn, exempelvis "Grid 12 kolumner" om den ska bestå av 12 kolumner.
  • Aktivera - om gridets ska aktiveras så skrivs den ut i css-filen.
  • Förvald - om du har flera grid på din webbplats så ska ett vara förvalt.
  • CSS-klassnamn - fyll i ett klassnamn som används för hela gridet. Måste vara unikt, systemet föreslår automatiskt ett värde.
  • Centrera - Bocka i om gridet ska centreras.
  • Maxbredd - fyll i gridets utgångsbredd. Det motsvarar bredden på webbplatsen som använder gridet. I detta exempel 940px.
  • Flexibel bredd - när fönstrets storlek blir mindre än gridets bredd så börjar denna inställning att gälla. Om du har ställt in att gridet ska vara 940px men fönstret bara är 900px brett så kommer gridet att vara en viss procent av det. Detta gäller bara på layouter som är flexibla grid och har ingen effekt på fasta grid. Det gäller inte heller vid stapling, spalterna tar upp 100% av ytan.
  • Antal kolumner - här ställer du in hur många kolumner du vill att gridet ska innehålla. Ett bra antal kan vara 12, 16 eller 24. I detta exempel 12 kolumner.
  • Marginal mellan kolumner - Hur mycket mellanrum du ska ha mellan kolumnerna i gridet. Marginalerna ligger till vänster om kolumnen, med undantag för den första kolumnen (där mellanrummet tas bort).

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera responsiv webb".

Ett eller flera grid

Normalt sett behöver du bara ett grid men det går bra att skapa flera olika grid. Det är det första gridet man skapar som blir det förvalda gridet. Det är det som blir valt när du lägger till ett grid samt dess antal kolumner som visas i högerklicks-menyerna när du lägger till en spalt.

Om du ska bygga nya mallar kan du behöva lägga till ett nytt grid. Vill du då att det ska vara det förvalda gridet så väljer du att bocka i rutan Förvald i inställningarna.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?