help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Brytpunkter (media queries)

En brytpunkt (media queries) innebär en begränsning för när viss CSS ska användas. I dagsläget går det att begränsa detta utifrån webbläsarens min- och maxbredd. Det är alltså det som gör det möjligt att anpassa utseendet beroende på vilken skärmupplösning besökaren har.

Till brytpunkter går det att koppla olika inställningar:

  • Grid - för att stapla spalter i ett visst grid.
  • Layouter/moduler - för att visa/dölja saker. Exempelvis för att dölja en högerspalt i en viss upplösning.
  • Egen CSS - för att påverka utseendet på olika saker. Exempelvis för att använda en bakgrundsfärg eller annat typsnitt för en viss upplösning.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?