help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Behörigheter Social Collaboration

Behörigheter i Social Collaboration rör grupper och hantering av sociala användaridentiteter.

Grupper

Varje grupp har en gruppsida där medlemmar och administratörer är tilldelade varsin roll. Dessa roller bestämmer i sin tur vilka rättigheter som en användare har i gruppen. När en ny grupp skapas används rollerna som konfigurerats i de centrala inställningarna på webbplatsen. Användare som blir medlemmar i en grupp tilldelas automatiskt rollen för gruppmedlemmar på gruppsidan.

Inställningsguiden skapar automatiskt rollerna "Gruppmedlemmar" och "Gruppadministratörer". Rättigheter i dessa roller visas i tabellen nedan.

På gruppsidan för en sluten grupp bryts behörighetsarvet och sidan sätts till icke publik. På öppna och modererade gruppers gruppsidor ärvs behörigheterna uppifrån. För att kunna ändra en öppen grupp till sluten krävs rättigheten Skapa slutna grupper på gruppsidan.

Rättighet

Beskrivning

Medlem

Administratör

Läs

Tillgång till gruppen och dess innehåll.

x

x

Använda grupper

Behörighet att arbeta i gruppen exempelvis genom att skriva inlägg och ladda upp filer.

x

x

Fastställa version

Behörighet att fastställa vilken version av en fil som ska vara tillgänglig för användare som inte är medlemmar i gruppen.

 

x

Hantera grupper

Generell administratörsbehörighet med exempelvis möjlighet att ändra gruppinställningar, lägga till medlemmar, lägga till administratörer, ta bort andras inlägg och låsa upp filer låsta av andra användare.

 

x

Hantera valbara vyer

Behörighet att välja vilka valbara vyer som ska vara synliga i gruppen.

 

x

Skapa grupp

För att kunna skapa en grupp krävs rättigheten Skapa gruppsida i den gruppmapp där denna ska placeras. Om det ska vara möjligt att skapa slutna grupper krävs dessutom rättigheten Skapa slutna grupper.

Inställningsguiden skapar automatiskt en gruppmapp och rollen "Skapa grupp". Denna roll tilldelas Samtliga inloggade användare vilket gör det möjligt för alla användare att skapa grupper i gruppmappen.

Hantera sociala användaridentiteter

Med modulen Kontaktstatus kan du som har behörighet hantera sociala användaridentiteter. Du kan inaktivera/aktivera användaridentiteten och välja om den ska visas eller döljas i sökresultat. Det här är en funktion som du kan använda om en anställd till exempel är tjänstledig eller sjukskriven. Om du behöver ta bort en social användaridentitet helt behöver du istället flytta användaren utanför sökbasen i katalogtjänsten.

Läs mer om att ta bort en användaridentitet genom att flytta den utanför sökbasen.

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?