help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Moduler Social Collaboration

I Social Collaboration byggs sociala intranät och extranät med hjälp av ett antal moduler. Det går att samarbeta kring dokument och projekt, kommentera, tagga och följa vad som händer via statusuppdateringar och aktivitetsflöden. En viktig del är de grupper, öppna eller slutna, som det sociala samarbetet delvis sker genom.

Följande moduler finns i Social Collaboration:

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?