help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grupper

​Det sociala samarbetet kretsar till stor del kring grupper som kan vara öppna, modererade eller slutna. Alla användare med rätt behörighet kan lägga till nya grupper.

Varje grupp har också en gruppsida som baseras på en gruppmall. Gruppmallen styr vilka funktioner (moduler) som går att använda i gruppen. Olika grupper kan baseras på olika gruppmallar vilket innebär att tillgängliga funktionerna kan variera mellan grupper.

Alla gruppsidor är sökbara men endast gruppmedlemmar får sökträffar för slutna grupper.

Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?