help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Social Collaboration

Social Collaboration består av ett antal moduler, sidor och inställningar som tillsammans skapar ett socialt nätverk. Under panelen Social Collaboration finns centrala inställningar som används i moduler och på sidor kopplade till Social Collaboration.

Panelen Social Collaboration
Panelen Social Collaboration del 2

Allmänt

Aktivera Social Collaboration

För att kunna använda Social Collaboration och starta inställningsguiden måste du aktivera Social Collaboration för webplatsen.

Kom igång

Om Social Collaboration inte är aktiverat på webbplatsen sedan tidigare finns en knapp för att få hjälp med grundinställningarna. Om guiden redan är körd på webbplatsen visas inte denna "Kom igång"-ruta.

Aktivera Social Collaboration
Kom igång med social collaboration

Inställningsguiden gör automatiskt de inställningar som är nödvändiga för att ni ska komma igång med det sociala nätverket.

Läs mer om inställningsguiden.

Användarfält

Information om användare exponeras via användarfält i de sociala modulerna. Användarfält kan både kopplas till befintliga attribut i katalogtjänsten eller enbart lagras i SiteVision.

Av valda användarfält skapas en stor och en liten vy. Beroende på utrymme används dessa som standard i olika sociala moduler som presenterar användarfält. I varje enskild modul kan även egna inställningar göras för vilka användarfält som ska presenteras.

Klicka på Lägg till användarfält för att lägga till ett användarfält.

Synliga som standard i sociala moduler

Liten vy

Liten vy används bland annat i följande sociala moduler:

 • Sökruta för person
 • Sökruta för person och innehåll

Stor vy

Stor vy används bland annat i följande sociala moduler:

 • Användarfält
 • Personliga inställningar
 • Söklistning av person
 • Sök person

Begränsningar

Maximal storlek för filer (MB)

Skriv ett värde för hur stora filer som får laddas upp i grupper i Social Collaboration. Värdet anger du i MB. Standardvärdet är 10 MB.

Maximalt antal tecken i kommentarer och inlägg

Ange hur många tecken varje inlägg eller kommentar får ha som mest i Social Collaboration. Standardvärdet är 300 tecken.

Visa mer/mindre-länk om antal tecken i inlägg och kommentarer överskrider

Du kan ange hur stor del av ett inlägg eller en kommentar som ska visas utan att användare aktivt måste klicka för att se hela texten. Antalet tecken är inte en exakt siffra utan SiteVision avrundar upp till 50 tecken över det värde du anger. Det gör att texter kan visas i sin helhet även om den överskrider det angivna antalet tecken.
Standardvärdet är 300 tecken.

Global filterfråga för användaridentitetssökning

Här kan du fylla i en filtrfråga som gäller för alla sökningar i indexet för användaridentiteter.

Filterfrågan kommer appliceras på samtliga sökningar i indexet för användaridentiteter. En felaktigt formulerad filterfråga kan resultera i tomma sökresultat. Lämna fältet tomt om du inte vill använda en global filterfråga.

Skapande av grupper

Automatisk rolltilldelning för gruppadministratörer

När nya grupper skapas så kommer de roller som valts här att användas för att ge gruppadministratörer behörigheter i gruppen. Inställningen gäller enbart för nya grupper.

Gruppadministratör har följande rättigheter:

 • Läsrättighet *
 • Hantera grupper *
 • Använda grupper
 • Hantera valbara vyer
 • Fastställa version

* Lägsta behörighet som krävs för rollen.

Om du vill ändra vilken roll som används i en befintlig grupp så gör du detta på behörighetsfliken på gruppsidan.

Automatisk rolltilldelning för gruppmedlemmar

När nya grupper skapas så kommer de roller som valts här att användas för att ge gruppmedlemmar behörigheter i gruppen. Inställningen gäller enbart för nya grupper.

Gruppmedlemmar har följande rättigheter:

 • Läsrättighet *
 • Använda grupper *

* Lägsta behörighet som krävs för rollen.

Om du vill ändra vilken roll som används i en befintlig grupp så gör du detta på behörighetsfliken på gruppsidan.

Mall för gruppsidor

Den mall grupper baseras på. Mallen skapas automatiskt i inställningsguiden och bör innehålla modulerna Aktivitetsflöde, Gruppinställningar, Gruppmedlemmar, Filer, Profilbild och Medlemsstatus.

* Lägsta behörighet som krävs för rollen.

För att nå hela fliken behöver du har behörigheten "Webbplatsinställningar"

Denna funktion kräver licens för Social Collaboration.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?