help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Automatiskt uppdaterande moduler

Vissa av modulerna i SiteVisions Social Collaboration uppdateras automatiskt när relevant information förändras på en server. Mekanismen bygger på websockets eller long-polling beroende på vad som stöds i webbläsaren. Har man ett kluster av SiteVision-noder kommer även klusternoderna kommunicera med varandra för att modulerna ska uppdateras oberoende av vilken nod förändringen utförts på.

De moduler som uppdateras automatiskt är:


Denna modul kräver licens för Sitevision intanät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?