help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kategorin Integration

Moduler kan liknas vid byggstenar med vilka du bygger upp din webbsida. Det finns över hundra olika moduler i Sitevision. Vilka moduler du kan lägga till på en sida beror dels på vilken behörighet du har, men även på vad som ingår i licensen.

I modulkategorin Integration ingår moduler för att skapa integration på din webbplats. Det är allt från inloggningsmoduler till Sitevision kanske viktigaste integrationsmodul, proxymodulen. Med den går det att sömlöst infoga andra applikationer på webbplatsen. Till kategorin Integration hör även programmeringmoduler som skriptmodulen och html-modulen. Skriptmodulen ger dig möjlighet att skriva valfritt Javaskript (Serverside) och på så sätt bygga en egen Sitevisionmodul.

Så här gör du

Klicka på ikonen Moduler i verktygslisten. Välj kategorin Integration och sedan den modul du vill lägga till på sidan.

Integration

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?