help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Behörigheter

Behörighet styr över vilka användare och grupper som ska finnas kopplade till webbplatsen eller sidan. Det är dessutom här du anger vilka roller användarna eller grupperna ska tillhöra.

Dialog för att koppla användare och roll

Lägg till användare eller grupp

För att lägga till en befintlig användare som finns i katalogtjänsten klickar du på Lägg till.

Dialog för att lägga till användare

Då kommer du till en dialog där du kommer åt de kataloger som finns kopplade till Sitevision.

Lägg till användare och grupper

Här kommer du åt användarna och grupperna som finns i de kataloger som är kopplade till Sitevision. Här kan du söka fram eller bläddra fram användare eller grupper som ska ha behörighet till den aktuella sidan eller webbplatsen.

Det finns också ett menyalternativ högst upp till vänster, där du förutom Användare och Grupper kommer åt Inloggade användare, Virtuella grupper och IP-adressområde. Läs mer om alla alternativ här.

Dialogruta med menyalternativ för behörigheter

Söka efter användare eller grupp

För att söka fram en användare i katalogen är det bara att välja ett sökfält i dropplistan.

Dialogruta för användare och grupper
 • Namn - Söker på både för och efternamn
 • Användarnamn - Söker på användarnamn
 • Förnamn - Söker på förnamn
 • Efternamn - Söker på efternamn
 • E-postadress - Söker på e-postadress. Tips! Fyller du i en stjärna (*) före @foretaget.se så söker den på alla e-postadresser som slutar med foretaget.se.
 • Egen sökfråga - Här kan du fylla i en egen sökfråga som söker efter vilket attribut som helst som finns i katalogen. Sökfrågan skrivs inom parantes. Exempelvis om du vill få fram alla som har en inlagd titel i katalogtjänsten så skriver du (title=*).

Fyller du i exempelvis kundsv så söker den enbart på användarnamn kundsv. Fyller du däremot i en stjärna (*) efter användarnamnet kundsv så söker den på allt som börjar med kundsv.

Välj ett sökfält exempelvis Efternamn , fyll i ett efternamn i sökrutan och klicka på sökikonen. Nu visas en lista med träffar på det efternamnet:

Resultat av sök på efternamn

Markera den användare du vill lägga till och klicka OK.

Bläddra fram användare

Det går också att bläddra fram en användare eller grupp, speciellt om det inte finns så många användare i katalogen. Klicka på pilarna för att öppna mapparna.

Bläddra fram användare

Om webbplatsen har mer än en katalogtjänst uppsatt kommer alla kataloger att finnas tillgängliga.

Både användare, grupper och mappar kan användas för att tilldela behörigheter. Exempelvis om en mapp pekas ut kommer alla användare i mappen att tilldelas behörigheten.

Tilldela roll

I dialogen för behörighet tilldelar du därefter användaren eller gruppen den korrekta rollen.

Dialogruta för att tilldela en roll

Om du glömmer tilldela användaren en roll så visas ett felmeddelande:

Felmeddelande om roll saknas

Inställningar

Dialogruta för inställningar av behörigheter

Sidan är publik

Bockar du i alternativet Sidan är publik kräver sidan ingen inloggning för att kunna läsas.

Läs mer om publik webbplats och ej publik webbplats.

När du bygger upp en webbplats är rutan sällan ibockad. När du ska lansera sidan måste du kryssa i rutan för att besökarna ska se sidan. Försöker man nå en sida som inte är publik kommer besökarna istället till inloggningsrutan.

Inloggningssidan ska alltid vara publik

Ärv behörigheter

Arvet av behörigheter är ikryssat som standard. Det innebär att behörigheterna ärvs och att användaren på så vis behåller sin behörighet på underliggande sidor. Arvet gäller fram till du bryter arvet och förändrar behörigheten.

Varje sida måste ha en användare som har tilldelats en roll, om du inte är inloggad med systemanvändaren (då kan det vara tomt i listan). Om du har bockat ur "ärv behörigheter" och glömt lägga till en användare så går det inte att spara dialogen. Då visas ett felmeddelande: Behörighet saknas. Lägg till behörighet för att fortsätta.

behörighet saknas

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera behörigheter"

Inaktiv katalog

Om en katalogtjänst är inaktiv så visas användarna med en genomstrykning:

Inaktiva användare visas med en genomstrykning

Om du saknar behörighet på en sida.....

Om du saknar behörighet på en sida ser du inte sidan om du inte visar sidolisten. Om du visar sidolisten visas sidan med en nyckelikon på. I redigeringsytan visas ett meddelande om att behörighet saknas, "Du saknar behörighet att se detta innehåll":

Saknar behörighet

Eftersom du inte har rätt att vara i redigeringsläget på just denna sida, finns det en länk Gå tillbaka som tar dig till sidan du besökte innan du klickade på denna länk.

Kontakta din administratör som får ge dig behörighet på denna sida.

Panelen Behörighet hittar du på objekten:

 • Egenskaper på sida
 • Egenskaper på gruppsida
 • Egenskaper på struktursida
 • Egenskaper på strukturmapp
 • Egenskaper på mall
 • Egenskaper på mallmapp
 • Egenskaper på mallarkiv
 • Egenskaper på gruppmall
 • Egenskaper på bild- och filarkiv
 • Egenskaper på mapp i bild- och filarkivet
 • Egenskaper på bild och fil

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?