help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till

För att lägga till en befintlig användare/grupp/inloggade användare/virtuell grupp och IP-adressområde klickar du på Lägg till.

Dialog för att lägga till användare

Då kommer du till en ny vy där du kommer åt de kataloger som finns kopplade till Sitevision. Dialogen du kommer till har ett menyalternativ längst upp till vänster, där du kommer åt Användare och Grupper, Inloggade användare, Virtuell grupp och IP-adressområde.

Dialogruta med menyalternativ för behörigheter

Användare eller grupp

Här kommer du åt användarna och grupperna som finns i de kataloger som är kopplade till Sitevision. Här markerar du den eller de användare eller grupper som ska ha behörighet till den aktuella sidan eller webbplatsen.

Dialogruta för användare och grupper

Antingen söker du fram användaren eller bläddrar fram den i katalogen.

Sök efter användare

Fyll i exempelvis förnamn och klicka på sökikonen. Resultatet visas i en lista. Markera den användare du vill lägga till.

Sök fram användare

Se till att du söker i rätt fält. Följande finns att välja på:

Välj sökfält

Bläddra fram användare i katalogen

Klicka på mappikonen för att öppna katalogvyn. Leta reda på rätt mapp och rätt användare.

Bläddra fram användare

Inloggade användare

Väljer du att peka ut inloggade användare, skapar du en grupp, "Samtliga inloggade användare", där alla inloggade användare får behörighet till den webbplats eller sida du angett detta på. Gruppen kan du sedan tilldela behörigheter till på exempelvis fil och bildarkiv (om inte webbplatsen är publik).

Dialog för inloggade användare som grupp

Virtuell grupp

I dialogen för virtuella grupper pekar du ut den virtuell grupp som finns uppsatt sedan innan på webbplatsen. Virtuell grupp innebär användare som uppfyller ett angivet kriterie och används om ni exempelvis har utvecklat en egen JAAS-modul där ni vill matcha inloggningen mot något annat än LDAP, exempelvis en databas. Eller att ni använder CAS eller SAML som inloggningsmetod där inloggade användare då kan använda virtuella grupper för att få behörighet.

Dialog för att peka ut virtuella grupper

IP-adressområde

Ger besökare anonym läsbehörighet när det befinner sig inom det angivna spannet.

Dialogruta för ip-adressområde

IP-adressinloggning är en tilläggsfunktion i Sitevision CMS och visas endast om du har licens för det. Det ingår i Sitevision Portal och Enterprise.

Tänk på att om alla besökare kommer via en brandvägg så ska denna vara inställd på att släppa igenom besökarnas ip-adresser. Annars kan inte Sitevision se var besökaren kommer.

Om du kommer till denna sida via Webbarkivering. finns det ytterligare två val: Anonym och Extraktor.

Ytterligare alternativ vid webbarkivering

Anonym

En användare som inte är inloggad. Det innebär att enbart publika sidor kommer med i webbarkiveringen.

Extraktor

En användare som kan se allt utom stängda grupper. Det innebär att allt på webbplatsen förutom stängda grupper kommer att komma med i webbarkiveringen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?