help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Katalogtjänster, användare, roller och behörigheter?

Hur hänger det ihop? Var ställer jag in vad? Här är en snabbguide som hjälper dig att reda ut begreppen.

Katalogtjänst

För att hela behörighetshanteringen ska fungera krävs det att du har kopplat en katalogtjänst till din webbplats. Du gör denna koppling på serverobjektet och under Webbplatsinställningar -> panelen Katalogtjänster ärver du från den katalogtjänst som du vill använda.

Du kan ha din webbplats i Cloud, men koppla den till er egen katalogtjänst i er organisation. Det gör ni med hjälp av SAML. Då hanteras användare lite annorlunda mot vad denna sida beskriver.

Användare

Under Webbplatsinställningar -> panelen Användare kan du hantera användare och grupper i katalogtjänsten. Du kan skapa nya och ta bort användare. Du kan dock inte tilldela dem behörigheter här.

Roller

En av många styrkor med Sitevision är möjligheten att behörighetsstyra innehåll och delar av redigeringsläget. Behörigheter tilldelas en användare med hjälp av roller. En roll består av ett antal rättigheter. Under webbplatsinställningar -> panelen Roller kan du välja vilka rättigheter och moduler olika grupper ska ha tillgång till.

Behörigheter

Behörighet styr över vilka användare och grupper som ska finnas kopplade till webbplatsen eller sidan. Det är dessutom här du anger vilka roller användarna eller grupperna ska tillhöra. Behörigheter hittar du när du väljer Egenskaper på en sida -> Kategorin Säkerhet -> Panelen Behörighet.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?