help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Layouter

En layout är en behållare som talar om hur innehållet i den ska presenteras. Är det en radvis layout kommer innehållet i den att visas radvis, uppifrån och ner, är det en kolumnvis layout kommer innehållet att visas kolumnvis, sida vid sida.

Layouter

När du bygger mallar är layouter viktiga. Både mallytor och innehållsytor kan ligga i radvisa layouter (i responsiva mallar kan de även ligga i grids, gridrader och spalter). På layouterna ställer du också in olika egenskaper som ska gälla för mallen exempelvis bredder, marginaler, avstånd, bilder, kantlinjer osv.

Layouter finns både radvis och kolumnvis och normalt används båda typerna när du bygger mallar. För att lägga till en layout så högerklickar du på en mallyta/innehållsyta eller layout/grid/gridrad/spalt och väljer Lägg till layout radvis/kolumnvis.

Lägg till layout

Om du använder kolumnvis layout måste innehållet i den kolumnvisa layouten ha en bredd. Bilder har alltid en bredd, men textmodulen till exempel behöver du sätta en bredd på.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?