Logga

Layouter

En layout är en behållare som talar om hur innehållet i den ska presenteras. Är det en radvis layout kommer innehållet i den att visas radvis, är det en kolumnvis layout kommer innehållet att visas kolumnvis.

Layouter

När du bygger mallar är layouter viktiga. Både mallytor och innehållsytor måste ligga i radvisa layouter (i responsiva mallar kan de även ligga i grids, gridrader och spalter). På layouterna ställer du också in olika egenskaper som ska gälla för mallen exempelvis bredder, marginaler, avstånd, bakgrundsfärger/bilder, kantlinjer osv.

Layouter finns både radvis och kolumnvis och normalt används båda typerna när du bygger mallar. För att lägga till en layout så högerklickar du på en mallyta/innehållsyta eller layout/grid/gridrad/spalt och väljer Lägg till layout radvis/kolumnvis.

Lägg till layout

Om du använder kolumnvis layout måste innehållet i den kolumnvisa layouten ha en bredd. Exempelvis en bild har ju alltid en bredd men en text måste du själv ange en bredd på.

Denna sida publicerades: 2016-02-09

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39