help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innehållsyta

En innehållsyta är ett definierat område där redaktören får lägga till information. Det är enbart i detta område i mallen som en redaktör får ändra eller lägga till innehåll i.

Om redaktören ska kunna få tillgång till ytor att arbeta med så måste du konvertera ytorna till innehållsytor. Annars tolkas allt du gör i mallen som Mallinnehåll det vill säga innehåll som redaktören inte ska kunna ändra. För att tala om att ett visst område är en innehållsyta så konverterar du ett område till en innehållsyta. Detta område måste alltid ligga i en behållare så som en layout eller i responsiva mallar; gridrad eller spalt. Detta område blir då tillgängligt för redaktören.

Högerklicka på layouten och välj "Konvertera till innehållsyta".

Konvertera till innehållsyta

En ny dialog visas där det finns tre innehållsytor skapade som standard: Vänsterspalt, Mittenspalt och Högerspalt. Det går bra att använda någon av dessa eller skapa nya genom att klicka på länken Skapa ny. Innehållsytorna bör ha unika namn.

Skapa ny innehållsyta

För att det ska vara möjligt att byta mallar på en webbsida måste innehållsytan ha samma namn i de olika mallarna. Därför är det bra om exempelvis en innehållsyta på varje mall heter Mittenspalt.

Innehållsytan (i detta fall Mittenspalt) visas med följande ikon:

Innehållsyta

En mall får inte innehålla två innehållsytor med samma namn.

Det går inte att lägga en innehållsyta inuti en annan innehållsyta.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?